Firma

Historia

quimiCer to hiszpańska grupa przedsiębiorstw utworzona w 1989 r., mająca siedzibę w hiszpańskiej miejscowości Onda (prowincja Castellón), której działalność obejmuje badania, produkcję i komercjalizację fryt, szkliw i barwników na potrzeby przemysłu ceramicznego.

Misja

Misją quimiCer jest zaspakajanie w szybki, skuteczny i rentowny sposób potrzeb klientów, zapewniając innowacyjne rozwiązania dostarczające wartości finansowych, społecznych i środowiskowych.

Wizja

Stać się odniesieniem w zakresie badań skupionych wokół materiałów, a zwłaszcza wokół rozwiązań w branży ceramicznej.

Badania, rozwój, produkcja i komercjalizacja zaawansowanych technologicznie produktów i usług.

Firma zaangażowana w potrójny wymiar finansowy, społeczny i środowiskowy.

Visión
Visión
Visión
Visión

Wkład społeczny

Wkłady w różne dziedziny badań:

Fundació Universitat Empresa
AECC
Qualicer
ATC
ITC